Personlig utvecklingsplan

"Planering tar framtiden till nuet så att du kan göra något åt den nu." -Alan Lakein-

En personlig utvecklingsplan är en väldigt effektiv metod för att utvärdera livet, definiera vad som verkligen är viktigt för dig och börja arbeta på sakerna som betyder mest. Ofta är vi så upptagna med våra dagliga aktiviteter att vi sällan har tid att tänka på och planera viktiga saker.

De flesta har ingen aning om vad deras destination är och låter det bli en kombination av sammanträffande och tur som bestämmer detta. Att påbörja en specifik utbildning (även om det är den du drömt om) eller besluta dig för att starta ett företag är inte betydelsefullt om du inte har en plan.

Det finns många anledningar till att planering i förväg är fördelaktigt. Viktigast är dock att det hjälper dig att slå fast vart du är på väg. Utan en destination spelar det ingen roll vart du går. Men när du börjat skriva ned vad du vill uppnå kommer det öka dina chanser att bli personen du vill vara.Det första steget av en personlig utvecklingsplan

En personlig utvecklingsplan hjälper dig att strukturera ditt tänkande. Vi planerar och tänker konstant på saker, men missar ofta viktiga detaljer. Vidare har vår fantasi en tendens att skena, vilket hindrar oss från att utveckla en realistisk strategi. Det är därför så många "planer" aldrig blir mer än drömmar.

En personlig utvecklingsplan är en process som definierar vad som är viktigt för dig, vad du vill uppnå, vilka styrkor du redan har som kan hjälpa dig att uppnå dina mål, och vad du behöver förbättra för att utveckla dig själv.

Men att utveckla eller designa något är inte något som görs på en eftermiddag. Du behöver öronmärka tid. Du behöver ta dig tid att tänka och vara förberedd på att ta stegen när tiden är inne.

Till att börja med måste du tydligt definiera dina mål och prioritera det viktigaste. Sätt en tidsfrist så att din plan inte förblir en dröm.

För allt detta måste du förstå vilka dina styrkor är. De kvaliteter som kommer hjälpa till att ta fram det bästa i dig. Detta kommer hjälpa dig att få självsäkerhet och förbättra din självkänsla. Du måste även förstå dina svagheter så att du inte fokuserar på vad du saknar, utan vad du verkligen har.

Från dessa två faktorer kan du fokusera på att utveckla nya färdigheter som kommer hjälpa dig att förbättra och nå dina mål.