NLP

Vad är NLP (Neuro Lingvistisk Programmering)?

Neuro

Genom vårt nervsystem tar vi emot intryck, som sedan bearbetas av våra sinnen och vår hjärna.

Lingvistisk

Vår kommunikation, både med ord och med kroppen, den informationen bearbetats i vår neurologi.

Programmering

All vår Information är organiserad i system, vilket påverkar våra beteenden och vad vi tror på.

Över hela världen är NLP känt som en av de metoder som ger bäst resultat när det gäller att förbättra individens förmåga att utvecklas. NLP används sen många år framgångsrik inom idrotten, näringsliv, personlig utveckling och inom skola/utbildning.

NLP utvecklades i början av 70-talet av Richard Bandler (Matematiker och Psykolog) och John Grinder (Lingvistisk Professor) . Idag har NLP kommit att utvecklas till en av de största och mest växande psykologiska modellerna i världen. Den skiljer sig från många andra utvecklings- och kommunikationsmodeller genom att vara en generativ metod, dvs en modell som hela tiden vidareutvecklas.

Den stora skillnaden, och kanske den viktigaste anledningen till att NLP växer så kraftigt som den gör, jämfört med andra liknande modeller, är att inom NLP har man studerat hur människor faktiskt gör, och vad som faktiskt fungerar, oberoende av område i livet. Det kan gälla utbildning, hälsa, ledarskap, idrott, relationer, personlig utveckling eller i stort sett vilket områden som helst - istället för att som oftast teoretisera fram något.

NLP har kallats "bruksanvisning för hjärnan", "studien av strukturen i den subjektiva verkligheten", vilket går ut på att studera "skillnaden som gör skillnaden"; studier av vad som skiljer en människa som gör något med lätthet, fulländning och elegans, från en som inte gör det. Inom NLP har man studerat vad de som är framgångsrika i olika avseenden gör och som leder till framgång. Utifrån dessa detaljstudier har sedan ett antal tekniker utvecklats. NLP är ett mycket kraftfullt "hur-verktyg", som hjälper dig att förstå hur vi uppfattar vår omvärld och organiserar våra tankar, känslor och beteenden.